Skip to main content

Avac introducerar MULTIKRETS-Ejektorn med separata vakuumhållventiler för varje vakuumkrets.

Vid ett eventuellt tryckluftbortfall som avbryter vakuumgenerering, upprätthålls vakuumnivån i kretsarna till dess att systemläckage gradvis reducerar vakuumnivån.

En gemensam signal öppnar hållventilerna och lossblåser objektet, vilket medför ett reaktionssnabbt system med utmärkt överskådlighet.

Denna option kan kombineras med samtliga modeller av MULTIKTRETS-Ejektorer.