Category

Aktuellt

NY MULTIKRETS-Ejektor ökar säkerheten

By | Aktuellt

Avac introducerar MULTIKRETS-Ejektorn med separata vakuumhållventiler för varje vakuumkrets.

Vid ett eventuellt tryckluftbortfall som avbryter vakuumgenerering, upprätthålls vakuumnivån i kretsarna till dess att systemläckage gradvis reducerar vakuumnivån.

En gemensam signal öppnar hållventilerna och lossblåser objektet, vilket medför ett reaktionssnabbt system med utmärkt överskådlighet.

Denna option kan kombineras med samtliga modeller av MULTIKTRETS-Ejektorer.

Introduktion av MULTIFUNKTIONS-ejektorn

By | Aktuellt | No Comments

AVAC introducerar AUTOVAC MFE som är en ny smart vakuum ejektor. Den nya MULTIFUNKTIONS-ejektorn är framtagen med Industri 4.0 i åtanke och är en smart
Plug & Play ejektor med integrerad luftsparautomatik. Ejektorserien omfattar fyra storlekar vilket gör det möjligt att välja passande storlek för den specifika applikationen.

Read More

Introduktion av 2BV-AIR SAVE

By | Aktuellt | No Comments

AVAC presenterar den nya ejektorserien 2BV-AIR SAVE med integrerad luftsparautomatik. Den pneumatiska styrkretsen för luftsparautomatik erbjuder en sparpotential som överstiger 95% . Vakuumhållventilen ökar säkerheten vid ett eventuellt tryckluftbortfall. Ejektorserien omfattar sex olika storlekar vilket gör det möjligt att välja passande storlek för den specifika applikationen.

Read More

Patenterad MULTIKRETS-ejektor AMS

By | Aktuellt | No Comments

AVAC presenterar en ny innovation i form av den patenterade ejektorn MULTIKRETS AMS. En ejektor med oberoende vakuumkretsar och övervakning. Multikretsejektor AMS har en gemensam lossblåsning och en sensor som övervakar alla kretsar.  Alternativt kan en analog eller digital sensor användas.

Read More