Martin Ekström utsedd till ny VD för AVAC Vakuumteknik AB

By | Aktuellt

Martin Ekström, närmast från en tjänst som VD för Gimatic Nordic AB, har utsetts till ny VD för AVAC Vakuumteknik AB. Martin har edan tidigare många års erfarenhet av affärsutveckling inom automation och vakuumteknik.

– Jag är stolt över att få chansen i ett så välskött och fint företag som AVAC och ser fram emot att fortsätta den framgångsrika resan och kunna bredda bolagets marknad, dels med hjälp av nya, innovativa egenutvecklade produkter men också de existerande samt identifiera nya segment och marknader för oss säger Martin Ekström.

AVAC har hög kompetens inom såväl utveckling som tillverkning “i huset” vilket ger oss en flexibilitet och pålitlighet som våra kunder uppskattar. Det är en stor fördel att företaget står stabilt med helt unika skräddarsydda produkter som bas för fortsatt utveckling och tillväxt.

– Det känns naturligtvis även tryggt att nuvarande VD Tom Casinge fortfarande fortsätter operativt i företaget och som styrelseordförande. Det ger en naturlig förankring i det som är kärnan i företaget säger Martin.

 

NY MULTIKRETS-Ejektor ökar säkerheten

By | Aktuellt

Avac introducerar MULTIKRETS-Ejektorn med separata vakuumhållventiler för varje vakuumkrets.

Vid ett eventuellt tryckluftbortfall som avbryter vakuumgenerering, upprätthålls vakuumnivån i kretsarna till dess att systemläckage gradvis reducerar vakuumnivån.

En gemensam signal öppnar hållventilerna och lossblåser objektet, vilket medför ett reaktionssnabbt system med utmärkt överskådlighet.

Denna option kan kombineras med samtliga modeller av MULTIKTRETS-Ejektorer.

Introduktion av MULTIFUNKTIONS-ejektorn

By | Aktuellt | No Comments

AVAC introducerar AUTOVAC MFE som är en ny smart vakuum ejektor. Den nya MULTIFUNKTIONS-ejektorn är framtagen med Industri 4.0 i åtanke och är en smart
Plug & Play ejektor med integrerad luftsparautomatik. Ejektorserien omfattar fyra storlekar vilket gör det möjligt att välja passande storlek för den specifika applikationen.

Read More

Introduktion av 2BV-AIR SAVE

By | Aktuellt | No Comments

AVAC presenterar den nya ejektorserien 2BV-AIR SAVE med integrerad luftsparautomatik. Den pneumatiska styrkretsen för luftsparautomatik erbjuder en sparpotential som överstiger 95% . Vakuumhållventilen ökar säkerheten vid ett eventuellt tryckluftbortfall. Ejektorserien omfattar sex olika storlekar vilket gör det möjligt att välja passande storlek för den specifika applikationen.

Read More

Patenterad MULTIKRETS-ejektor AMS

By | Aktuellt | No Comments

AVAC presenterar en ny innovation i form av den patenterade ejektorn MULTIKRETS AMS. En ejektor med oberoende vakuumkretsar och övervakning. Multikretsejektor AMS har en gemensam lossblåsning och en sensor som övervakar alla kretsar.  Alternativt kan en analog eller digital sensor användas.

Read More