Skip to main content

Martin Ekström, närmast från en tjänst som VD för Gimatic Nordic AB, har utsetts till ny VD för AVAC Vakuumteknik AB. Martin har edan tidigare många års erfarenhet av affärsutveckling inom automation och vakuumteknik.

– Jag är stolt över att få chansen i ett så välskött och fint företag som AVAC och ser fram emot att fortsätta den framgångsrika resan och kunna bredda bolagets marknad, dels med hjälp av nya, innovativa egenutvecklade produkter men också de existerande samt identifiera nya segment och marknader för oss säger Martin Ekström.

AVAC har hög kompetens inom såväl utveckling som tillverkning ”i huset” vilket ger oss en flexibilitet och pålitlighet som våra kunder uppskattar. Det är en stor fördel att företaget står stabilt med helt unika skräddarsydda produkter som bas för fortsatt utveckling och tillväxt.

– Det känns naturligtvis även tryggt att nuvarande VD Tom Casinge fortfarande fortsätter operativt i företaget och som styrelseordförande. Det ger en naturlig förankring i det som är kärnan i företaget säger Martin.