Backventil – Lossblås

Kategori:

Beskrivning

Genom att ansluta backventilen till ejektorns RR-port förhindras vakuumläckage vid brott på lossblåsningsledning eller vid användande av 3/2 ventil.

Strypt utförande för anslutning av fler enheter till gemensam lossblåsningssignal

Nedladdningar

Dokument

3D STP