Sensoravkänning AMS

Beskrivning

Vakuumejektor med 4, 5, 6 eller 8 oberoende vakuumkretsar vilket gör att vakuumuppbyggnad i kretsarna säkerställs även om en krets inte fått kontakt med objektet. Den inbyggda lossblåsningen lösgör objekten distinkt i alla kretsar samtidigt.

Sensoravkänning AMS
En digital eller analog vakuumsensor övervakar samtliga vakuumkretsar. Vakuumnivån i sensorporten är resultatet av samtliga sugkoppars vakuumnivåer och inkluderar även sugkoppar som inte blivit vakuumsatta.

Nedladdningar

Dokument

3D STEP