Supplyventil vakuumgenerering

Beskrivning

Supplyventil för Multikrets
Ventilen monteras med banjoskruven direkt i multikretsejektorns matningsport och kan mata ett antal ejektorer i serie.
Supplyventilen finns i både NO och NC utförande.
Endast avsedd att användas i kombination med ejektorer med magnetventilstyrd lossblåsning.

Nedladdningar

Dokument

3D STEP