Ejektor MV-MV

Beskrivning

Magnetventilstyrd vakuumejektor med integrerad magnetventil för vakuumalstring och för kontrollerad lossblåsning.

Ejektorns integrerade magnetventiler erbjuder reducerade reaktionstider

Nedladdningar

Dokument

3D STP