Multikrets med Hållventiler

Beskrivning

Ökad säkerhet med Integrerade vakuum-hållventiler

Vid ett tryckluftbortfall som avbryter vakuumgenereringen, upprätthålls vakuumnivån genom att kretsarnas vakuum-hållventilerna stänger.

Med en gemensam signal öppnar samtliga hållventilerna och objektet lossas. Detta medför ett reaktionssnabbt system med utmärkt överskådlighet.

Vakuumejektor med 4, 5, 6 eller 8 oberoende vakuumkretsar vilket gör att vakuumuppbyggnad i kretsarna säkerställs även om en krets inte fått kontakt med objektet. Den inbyggda lossblåsningen lösgör objekten distinkt i alla kretsar samtidigt.

Nedladdningar

Dokument

3D STEP