Ejektor Booster Release

Beskrivning

BOOSTER RELEASE-ejektorns påbyggda magnetventil länkar om flödet för vakuumalstring till vakuumporten. Tillsammans med ventilens eget flöde och insuget via avloppsporten ger det en extremt snabb lossblåsning.

När vakuumnivån sjunker reduceras lossblåsningsflödet och detaljen lossas varsamt.
Ejektorns extrema snabbhet och minimala vikt/storlek gör den lämpad för bl.a. robotapplikationer.

Principen är en patenterad AVAC konstruktion

Nedladdningar

Dokument

3D STP