Booster Release

Endast ett sökresultat

BOOSTER RELEASE ejektorn är konstruerad för att skapa vakuum med minimal luftförbrukning. Den är utrustad med en påbyggd magnetventil som med sitt flöde via ett jetmunstycke länkar av flödet för vakuumalstring. Det ger en extremt snabb lossblåsning med det samlade flödet från vakuumalstringen till vakuumporten, magnetventilen och luften som sugs in via avloppsporten. När vakuumnivån i sugkoppen närmar sig atmosfärstryck reduceras lossblåsningsflödet successivt och detaljen lossas varsamt. Principen är en patenterad AVAC konstruktion.

Se alla våra BOOSTER RELEASE-ejektorer nedan.

  • Ejektor Booster Release