Magnetventilstyrd lossblåsning

Beskrivning

Vakuumejektor med 4, 5, 6 eller 8 oberoende vakuumkretsar vilket gör att vakuumuppbyggnad i kretsarna säkerställs även om en krets inte fått kontakt med objektet. Den inbyggda lossblåsningen lösgör objekten distinkt i alla kretsar samtidigt.

Magnetventilstyrd lossblåsning
Elsignalen stänger ejektorns avluftning så att luften för vakuumgenerering leds ut i vakuumkretsarna och lossar objektet distinkt. Seriemonterade ejektorer med magnetventilstyrd lossblåsning minimerar fördröjningar mellan ejektorerna. Kan kombineras med sensoravkänning AMS och supplyventil.

Nedladdningar

Dokument

3D STEP